Chcete-li si upřesnit vzorec,
dle svých požadavků,
můžete změnit hodnoty políček:

U1, p, U2 a m.

Vzorec bude
automaticky přepočítán.

Vzorec pro výpočet úniku tepla
U1 · ØT · t · 1.05 · m · p/1000 = vysl [ Kč ]

Vzorec pro výpočet úspory tepelných ztrát
vysl-(U2·0.7+1.2·0.3)·(vysl/U1) = vysl2 [ Kč ]

Výpočet telepných úspor u nových oken

U - míra tepelné propustnosti
(u starých oken 2,8 - 4,0 [W/m2K])
(u nových oken 1,1 - 1,4 [W/m2K])

  Hodnoty tepelných ztrát u staršího zasklení:
    Rodinný dům:
    - vnitřní prostor 9,1 %,
    - střecha 12,5 %,
    - podlaha 12,8 %,
    - obvodová stěna 14 %,
    - okno 31,6 %.
    Obytný dům:
    - vnitřní prostor 10 %,
    - střecha 12,5 %,
    - podlaha 9,4 %,
    - obvodová stěna 14 %,
    - okno 31,6 %

Výpočet:
U1 - starších oken    [ W/m2K ]
Ø Teplotní rozdíl mezi
exteriérem
a interiérem
   [ oC ]
t - počet hodin
v topné sezoně
  [ h ]
p - cena za kW/h   [ Kč ]
koef. topné prostupnosti
nových skel - U2
   [ W/m2K ]
m - plocha oken na budově    [ m2 ]

Tepelný únik starých oken vyjádřený v ceně energie
  ·   ·   · 1.05 ·   ·  /1000 =     [ Kč ]

Úspora tepel. ztrát za top. sezonu pro zadaná okna a skla
  - ( · 0.7 + 1.2 · 0.3) ·  /  =     [ Kč ]